Събития на МИГ-Разлог


Информационен семинар “Екологични проблеми и екологична отговорнoст”, проведен на 18.06.2021 г. с 20 участника


Изложение – дегустация на местни продукти, гр.Разлог, 10.10.2022 г.


Представяне пред партньорите на обекти и проекти на територията