Събития на МИГ-Разлог

Информационен семинар “Екологични проблеми и екологична отговорнoст”, проведен на 18.06.2021 г. с 20 участника Изложение – дегустация на местни продукти, гр.Разлог, 10.10.2022 г. Представяне пред партньорите на обекти и проекти на територията

Материални инвестиции

В изпълнение на дейност „Материални инвестиции за въвеждане на екологични практики на територията на МИГ”, по проекта са доставени: Рекламни сгъваеми шатри – 4 малки с размери 3 м х 3 м и 1 двойна 6 м х 3 м. Всяка шатра е окомплектована със задна и странични стени и брандирана с надписи и лог, флаг с логото на МИГ-Разлог. Оборудването включва комплект тежести, сгъваеми столoве и маси с брандирани покривала; кошчета за разделно събиране на отпадъци, стелажи за брошури и LED лампи.

МОИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ

Рециклирам!Използвам различни начини за рециклиране на стари вещи.Вместо да оставя в боклука старите си електроуреди, търся фирма, която се занимава с рециклирането им.Компостирам!Компостирам листата и тревата от моя двор и хранителните остатъци от моята кухня. Така намалявам боклука си, като същевременно подобрявам почвата в двора си и подхранвам растенията в градината си.Използвам възобновяеми енергийни източници, за да огранича замърсяването на природата!Инвестирам в поставянето на слънчеви панели за топла вода. Оставям прането си да изсъхне на слънце.Купувам местни храни и стоки!Подкрепям местните производители и заетостта. Така се пести гориво за транспортиране […]