Участие на МИГ-Разлог в промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ-партньори

Първа партньорска среща, Рихнов над Кнежноу, Република Чехия От 15.02.2022 г. до 17.02.2022 г. екипът на МИГ- Разлог взе  участие в провеждане на Първа партньорска среща по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ с МИГ Поморие и Сдружение СПЛАВ в град Рихнов над Кнежноу, Чехия. На 15.02.2022г. се състоя първоначална среща между координаторите на  партньорите по проекта от България и от Чехия. Срещата на екипите на всички партньори се проведе на 16.02.2022г. от 10:00ч. в офиса на Сдружение Сплав и започна с приветствие от екипа […]