Участие на МИГ-Разлог в промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ-партньори

Първа партньорска среща, Рихнов над Кнежноу, Република Чехия От 15.02.2022 г. до 17.02.2022 г. екипът на МИГ- Разлог взе  участие в провеждане на Първа партньорска среща по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ с МИГ Поморие и Сдружение СПЛАВ в град Рихнов над Кнежноу, Чехия. На 15.02.2022г. се състоя първоначална среща между координаторите на  партньорите по проекта от България и от Чехия. Срещата на екипите на всички партньори се проведе на 16.02.2022г. от 10:00ч. в офиса на Сдружение Сплав и започна с приветствие от екипа […]

Събития на МИГ-Разлог

Информационен семинар “Екологични проблеми и екологична отговорнoст”, проведен на 18.06.2021 г. с 20 участника Изложение – дегустация на местни продукти, гр.Разлог, 10.10.2022 г. Представяне пред партньорите на обекти и проекти на територията

Материални инвестиции

В изпълнение на дейност „Материални инвестиции за въвеждане на екологични практики на територията на МИГ”, по проекта са доставени: Рекламни сгъваеми шатри – 4 малки с размери 3 м х 3 м и 1 двойна 6 м х 3 м. Всяка шатра е окомплектована със задна и странични стени и брандирана с надписи и лог, флаг с логото на МИГ-Разлог. Оборудването включва комплект тежести, сгъваеми столoве и маси с брандирани покривала; кошчета за разделно събиране на отпадъци, стелажи за брошури и LED лампи.