МОИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ

Рециклирам!
Използвам различни начини за рециклиране на стари вещи.
Вместо да оставя в боклука старите си електроуреди, търся фирма, която се занимава с рециклирането им.
Компостирам!
Компостирам листата и тревата от моя двор и хранителните остатъци от моята кухня. Така намалявам боклука си, като същевременно подобрявам почвата в двора си и подхранвам растенията в градината си.
Използвам възобновяеми енергийни източници, за да огранича замърсяването на природата!
Инвестирам в поставянето на слънчеви панели за топла вода. Оставям прането си да изсъхне на слънце.
Купувам местни храни и стоки!
Подкрепям местните производители и заетостта. Така се пести гориво за транспортиране на стоки от чужбина и се намалява замърсяването на природата.
Използвам природните ресурси!
Пригаждам резервоар за съхранение на дъждовна вода, така че да имам алтернативен източник за поливане на цветните лехи.
Ограничавам използването на неразградими материали!
Използвам и купувам продукти, които са екологични или са направени с биоразградими материали. Избягвам пластмасата. Нося текстилна торбичка, когато пазарувам. Найлоновите торбички не се разграждат с десетилетия.
Екологичната отговорност се постига и чрез малки действия, например:
– да загасяме осветлението в помещението, от което излизаме;
– да не оставяме телефона си в зарядното устройство повече от необходимото;
– да използваме енергоспестяващи лампи;
– да изключваме компютри, телевизори и домакински уреди, когато не ги ползваме, по възможност и от контактите;
– да изключваме фурната, котлона, ютията и т.н малко преди да сме приключили, за да използваме остатъчната топлина;
– да събираме разделно отпадъците си;
– да използваме разумно хартията.